Indlejret objekt

Indlejret objekt

 • Lars Salomonsen den 05-07-2018
  Kære Forældre!
   
  Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt, og jeg vil gerne på skolens vegne sige tak til jer alle for det gode og konstruktive samarbejde, vi som skole har haft med jer igennem dette skoleår!
   
  Vi har haft et spændende år, med mange gode oplevelser sammen med jeres børn.
   
  Snart banker et nyt skoleår på døren, hvor der venter mange nye og spændende oplevelser.

  Vi starter op igen den 13. august, hvor børnene møder kl. 7.35 til læsebånd.
   
  I det nye skoleår har vi lavet nogle justeringer, som gerne skulle få positiv betydning for børnenes skolegang.
  I næste skoleår vil der for alle børn være morgenlæsebånd fra 7.35 – 7.55. Vi har i år haft for få børn til eftermiddagslæsebånd, ved at lave et fælles læsebånd for alle om morgenen kan vi lave en bedre og mere fokuseret læseindsats, der passer til alle børn. Alle børn skal derfor efter sommerferien møde kl. 7.35 hver morgen. 
   
  Elevplanen vil næste skoleår kunne tilgåes via Meebook – elevernes læringsplatform. Vi er i en prøvefase, hvor vi skal finde en god løsning på hvordan vi laver elevplaner, derfor vil de være forskellige, både i forhold til klasser, lærere og udgivelsestidpunkt. Selve elev-planen vil være en faglig elevplan, de emner der tages op vil være prioriterede, så eleverne vil også blive undervist i emner der ikke fremgår af elevplanen. De mere personlige og sociale forhold, vil blive taget op til skole / hjem samtalerne eller i det daglige skole/hjem samarbejde. Der vil komme elevplaner i de fag undervisningsministeriet angiver.
   
  Vi har desuden i år lavet et udvidet samarbejde mellem børnehaveklassen, 1. og 2. klasse, hvilket betyder at børnene kommer til i næste skoleår at arbejde mere på tværs af klasser. Dette for at tilgodese børnenes faglige udviklingsmuligheder, men også for at give børnene bedre muligheder for at skabe positive relationer på tværs af de tre klasser. I den første periode efter sommerferien vil børnene i børnehaveklassen, dog være mest sammen med sig selv og vil henover skoleåret arbejde mere og mere på tværs af klasser.
   
  Vi har i næste skoleår planlagt fælles forældremøde i Yngste afdeling onsdag den 29. august fra kl. 16.00 - 20.00 og i ældste afdeling den 5. september mellem kl. 16.00 - 20.00.
   
  Skolen har 50 års jubilæum i august måned, hvilket vi fejrer med en jubilæumsfest torsdag den 27. september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dag.

  I ønskes alle en god sommer!
   
  Venlig hilsen
  Lars Salomonsen
   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen