Indlejret objekt

Indlejret objekt

 • Lars Salomonsen den 19-12-2018
  Kære alle!
  Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
  2018 har for Gjøl skole og SI været en travlt år, med mange dejlige oplevelser.
  I august afholdte vi Lene Justenlunds 40 års jubilæum med overrækkelse af dronningens fortjenstmedalje af borgmesteren og audiens hos Dronning Margrethe i november. Vi vil gerne sige tak for Lenes 40 års indsats, samt den opmærksomhed hun fik til sit jubilæum. Skolens 50 års jubilæum blev fejret med prompt og pragt i september måned sammen med byens borgere. Børnene lavede en tidskapsel, som nu ligger inde bag en messingplade i væggen til højre for hoveddøren.  Vi udgav en flot jubilæumsbog, som Karl Jørn Flick stod i spidsen for – en stor tak til ham og alle, der har bidraget til bogens indhold. Bogen kan afhentes i Brugsen og på skolen.
  Karl Jørn Flick har i år takket af som formand for skolebestyrelsen, og Jesper Mørkholt er blevet valgt til ny skolebestyrelsesformand. Vi vil gerne her bruge lejligheden til endnu engang at sige tak til Karl Jørn Flick, for den store indsats han har bidraget med i skolebestyrelsesarbejdet. Skolebestyrelsen har i dette år igangsat nye initiativer, bl. a. har de nedsat et legepladsudvalg og et PR- udvalg, som er rigtig godt i gang med arbejdet, vi har bl. a. lavet en ny PR folder – ”Gjøl, skolen ved fjorden”, dette vil vi også gerne sige tak for.
  I juni måned var hele skolen med til Danmark Dejligst på havnen. Dette er for os ”Liv i by og skole” når det er bedst – et fantastisk samarbejde på tværs af alle aktører på Gjøl.
  Vi oplever et stort engagementet fra alle i byen, hvor vi i et tæt samarbejde med mange ildsjæle, som brænder for byens og skolens bedste. I skal alle have en stor tak for dette 😊
  Vi kan på skolen (især i vuggestuen og i børnehaven) mærke den positive fortælling, der er om Gjøl by, skole, foreningsliv, Brugs og kro. Vi kan mærke en lille tilflytning af nye borgere, som vælger Gjøl. Vi håber på, at den indsats I alle bidrager med har igangsat en lille snebold, som er godt på vej ned ad bakken, og bare vil vokse og vokse. Dette viser sig især, når Nordjyske har en bus på havnen og mange af jer har gode fortællinger at fortælle, når der bliver indkaldt til fælles udviklingsmøder om Gjøl by og skoles fremtid.  Det er her vi kan mærke Gjøls puls og ånd.
  Med mange julehilsner og håb om et godt nytår fra skolebestyrelsen og alle ansatte på Gjøl skole og SI!
  Jesper Mørkholt, Jesper Holm Mikkelsen og Lars Salomonsen
   
 • Sofie Ringsholt Jensen den 20-11-2018
  Bestyrelsesmøde den 15. november 2018
  Referat se vedhæftet
 • Sofie Ringsholt Jensen den 11-10-2018
  Skolebestyrelsesmøde 10. oktober 2018
  Referat se vedhæftet.
 • Sofie Ringsholt Jensen den 13-09-2018
  Uni log-in
  Har du glemt dit Uni log-in, eller kan du bare ikke logge på?
  Da følg vejledning i vedhæftet.
 • Sofie Ringsholt Jensen den 13-09-2018
  Skolebestyrelsesmøde 11.09-2018
  Referat, se vedhæftet.
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen